Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις

Κάθε εγγραφή στα πακέτα μαθημάτων γίνεται διαδικτυακά μέσα από την αποπληρωμή του αντίστοιχου οικονομικού πακέτου και την αποστολή της αντίστοιχης φόρμας εγγραφής αναφορικά με την ημέρα και ώρα του online μαθήματος με τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό. Θεωρείστε την εγγραφή σας ολοκληρωμένη με την παραλαβή του απαντητικού email - με την έγκριση της πληρωμής καθώς και με την έγκριση ή αναπροσαρμογή της μέρας και ώρας του online σύγχρονου μαθήματος.
Τα βιντεομαθήματα μπορούν να είναι διαθέσιμα και ανοιχτά προς χρήση για διάστημα 30 ημερών από την ημέρα έναρξης των μαθημάτων.
Υπάρχει δυνατότητα 24/7 επικοινωνίας μέσω της εφαρμογής viber (6978125735) για επίλυση αποριών - τεχνικών θεμάτων καθώς και προβλημάτων αναφορικά με τα μαθήματα (απάντηση εντός 24 ωρών)

Λάβετε γνώση των εξής στοιχείων:

Στις αναγραφόμενες τιμές των διάφορων μαθημάτων που παρουσιάζονται στις σελίδες της πλατφόρμας onlinelessonskalag.gr συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α.24%.

Οι διάφορες προσφορές μαθημάτων ενδέχεται να ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η πλατφόρμα onlinelessonskalag.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προσφοράς.

Η εταιρεία μας προσπαθεί να σας παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η πλατφόρμα onlinelessonskalag.gr δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα σε περιγραφές, φωτογραφίες και τιμές μαθημάτων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών.

Στα πλαίσια της καλής πίστεως και για τη δική σας προστασία, παρακαλούμε ενημερώστε μας για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή αναντιστοιχία παρατηρείτε στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας.

Η παραγωγή, μεταφορά, παραλαβή, προβολή ή παροχή υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρονται από την εταιρεία μας μέσω της ιστοσελίδας, υπόκεινται στις παρούσες συνθήκες. Οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας σημαίνει την αποδοχή και την απεριόριστη συμφωνία με τους παρόντες όρους.

Στην περίπτωση που ένας χρήστης διαφωνεί με κάποιον ή μερικούς από τους παρόντες όρους, οφείλει να απέχει από τη χρήση της ιστοσελίδας και από κάθε διαδραστική επικοινωνία με αυτήν.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων όρων αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο, τότε αυτό το τμήμα θα πρέπει να εκληφθεί σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, ώστε να αντικατοπτρίζει, όσο το δυνατόν περισσότερο, τις αρχικές προθέσεις των συμβαλλόμενων μερών, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Η μη εκμετάλλευση από την πλευρά της εταιρείας μας κάποιου δικαιώματος ή όρου που περιλαμβάνεται στους παρόντες όρους δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παραίτηση αυτού του δικαιώματος ή όρου.